Wim Bekker

Wim Bekker is een freelance ICT-er en heeft in 2008 voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden het bedrijf ConBek ICT opgericht.

Door zijn jarenlange ervaring in verschillende bedrijfstakken heeft hij zeer veel materiekennis opgedaan over de functionaliteit van ERP-applicaties waaronder inkoop, verkoop, magazijnbeheer, relatiebeheer, artikelbeheer, logistieke processen, productieplanning en -verantwoording, CRM, marketing, processen binnen retailorganisaties (replenischment en merchandising), calculatie en offertes, workflowmanagement, installatiebeheer en werkopdrachten.

Zijn werkervaring heeft hij opgedaan bij de onderstaande werkgevers:

Kok Ede b.v.  mei 1984 t/m januari 1985  Levensmiddelengroothandel voor grootverbruik  
Cap Gemini  februari 1985 t/m maart 2001   
Delias b.v.  april 2001 t/m februari 2008  klantspecifieke applicatieontwikkeling 
Conbek ICT  maart 2008 t/m heden   


Wim heeft een sterk analytisch vermogen waardoor hij in staat is om ook bij complexe problemen en oorzaken en gevolgen op te sporen en te scheiden. Hij is in staat om structuren neer te zetten waarmee hij dit ook voor anderen inzichtelijk maakt. Hij is erg positief ingesteld. Hierdoor is hij ook bij tegenslagen niet gauw uit het veld geslagen. In situaties waarbij de druk toeneemt, gaat hij prioriteiten stellen waardoor het voor de betrokkenen duidelijk wordt welke activiteiten eerst opgepakt moeten worden. Hij is bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden sterk klantgericht. Hij heeft moeite met een te sterke bureaucatie. "De zaken moeten wel goed geregeld worden maar de procedures zijn geen doel op zich." Hij houdt ervan om te werken met een team. Hierbij is hij motiverend en stimulerend voor dit team, waarbij hij niet schroomt om zijn verantwoording te nemen.

Mogelijke werkzaamheden

In het onderstaande overzicht zijn een aantal activiteiten opgenomen die Wim tijdens zijn loopbaan uitgevoerd heeft en waarvoor hij opnieuw ingezet kan worden:

Interim manager ICT  Door zijn ervaring en persoonlijke eigenschappen is hij in staat de functie van interim manager applicatiebeheer te vervullen. Hij heeft kennis van ITIL en heeft meegewerkt aan het opzetten van releasemanagement en changemanagement. Ook heeft hij veel contacten gehad met toeleveranciers en onderaannemers. 
Projectmanager  Als opdrachtnemer voor het bouwen van maatwerkapplicaties heeft Wim vaak de rol van projectmanager vervult. Hij heeft hiertoe naast diverse opleidingen van Cap Gemini ook de opleiding Prince-2 gevolgd. 
Informatieanalist  Het zelfstandig of in teamverband analyseren van de business processen en problemen, waarbij in korte tijd passende oplossingen voorgesteld worden. 
Applicatieintegrator  Bij een aantal grote organisaties heeft hij meegewerkt aan het opstellen van de wijze waarop applicatieintegratie opgezet moest worden. HIertoe heeft hij in teamverband architectuurprincipes gedefinieerd die hierbij als uitgangspunt dienden. 
Applicatieontwerper  Gedurende zijn loopbaan is bij verantwoordelijk geweest voor het vervaardigen van ontwerpen van applicaties, alsmede het begeleiden van de bouw en testen met de uiteindelijke implementatie. Hierdoor is hij in staat zelfstandig ontwerpen te vervaardigen en een team van ontwerpers aan te sturen.  
Applicatieselectie en -implementatie  Bij een aantal opdrachten is hij zeer nauw betrokken geweest bij de selectie van diverse applicaties. Dit houdt in zowel het vaststellen van de functionele eisen alsmede de toetsing van de mogelijke oplossingen en leveranciers. 
Consultant Microsoft Dynamics NAV  In de rol van commercieel manager is hij inhoudelijk betrokken geweest bij een aantal selectietrajecten van Microsoft Dynamics NAV. Naast inhoudelijke kennis heeft hij ook een netwerk opgebouwd van personen en bedrijven die Microsoft Dymanics NAV oplossingen kunnen leveren en die implementaties verzorgen.