Wim Bekker heeft zijn ervaring opgedaan bij de onderstaande bedrijven

ConBek ICT

ConBek ICT is het bedrijf dat Wim gestart is voor uit uitvoeren van zijn freelance activiteiten.

Periode  Taak/functie  Branche  Omschrijving 
03-2008 t/m heden  Ontwerper  Schadeverzekeringen  Voor een orgnisatie die een applicatie ontwikkeld heeft voor de registratie van schadeverzekeringen, heeft Wim meegewerkt aan het vervaardigen van een aantal functionele ontwerpen. Hierbij werd gebruik gemaakt van RUP, UML en Use Cases en het tool Enterprise Architect. Wim heeft meegewerkt aan het opstellen van standaards en richtlijnen voor het vervaardigen en onderhouden van de Use Cases.  

Delias

Delias is een organisatie die maatwerkprojecten verzorgd met de DBMS en programmeertaal Progress. Voor Delias is Wim Bekker in de rol van Business Consultant/projectleider verantwoordelijk geweest voor en heeft meegewerkt aan een groot aantal projecten (zie http://www.delias.nl ).

Periode   Functie/taak   Branche   Omschrijving  
07-2007 t/m 02-2008  Commercieel Directeur  Delias  Verkoop van Progress maatwerk (projecten, onderhoud en beheer), opstarten van verkoop van Microsoft Dynamics NAV. 
01-2007 t/m 06-2007   Projectleider/ontwerper   Producent van verwarmingsketels  Projectmanagement en ontwerp van een applicatie voor orderinvoer van verwarmingsketels en onderdelen. 
03-2006 t/m 12-2006   Projectleider/ontwerper  Papierveredeling en kartonnage  Opzetten van applicaties voor calculatie, offertes, relatiebeheer, transportafhandeling en facturering. 
11-2005 t/m 02-2006   Coordinator bouwteam  Levensverzekering  Het toewijzen van Change Request en het bewaken van de voortgang van afhandeling. 
05-2005 t/m 10-2005   Ontwerper  Papierproducent  Opzetten van een grafische planning waarbij de verschillende planningsniveaus in een functie geintegreerd getoond en gebruikt worden. 
02-2005 t/m 04-2005  Ontwerper  Producent verwarmingsketels  Workflow t.b.v. aansturing commerciele buitendienst 
12-2004 t/m 01-2005   Release- en onderhoudscoordinator  Producent van verwarmingsketels  Registratie en het doen afhandelen van onderhoudsaanvragen alsmede het verzorgen van de communicatie hierover. 
04-2004 t/m 11-2004   Projectleiding/ontwerp  Producent verwarmingsketels  Registratie, planning en afhandeling van werkopdrachten voor technische buitendienst 
01-2003 t/m 03-2004   Projectleiding en systeemintegratie  Papierproducent  Projectleiding gegeven aan team van 10 medewerkers dat de koppelingen tussen een applicatie voor 140 verkoopkantoren en het ERP-systeem van de fabriek moest verzorgen. 
04-2002 t/m 12-2002  Projectleiding/ontwerp  Papierveredeling en kartonnage  Applicatie voor planning en productieverantwoording voor een 20-tal machines. 
01-2002 t/m 03-2002  Ontwerper  Delias b.v.  Tool voor het vervaardigen van queries met export naar Excel. 
04-2001 t/m 12-2001  Projectleiding  Producent van verwarmingsketels  Euro-implementatie binnen totale bedrijf 
01-2001 t/m 06-2001  Projectleiding  Papierproducent  Euro-implementatie in ERP 

Cap Gemini

Wim Bekker heeft 16 jaar diverse functies vervuld en is werkzaam geweest binnen een groot aantal projecten van Cap Gemini.

Periode   Functie/taak   Branche   Omschrijving  
04-2000 t/m 12-2000  Ontwerp  Papierproducent   Applicatie voor grondstofbeheer en receptuur 
09-1998 t/m 03-2000  Applicatieintegrator   Food retailer  Het in teamverband opstellen van de architectuurprincipes en het begeleiden van de projecten bij het hanteren van deze principes (event driven en message based architectuur). 
09-1997 t/m 08-1998  Applicatielandschap  Food retailer  Het inventariseren van de applicaties die centraal en decentraal gebruikt werden voor de informatievoorziening (> 50 applicaties), alsmede het in kaart brengen van de belangrijkste koppelingen hiertussen. 
05-1997 t/m 08-1997  Informatieanalyse  Internationaal koeriersbedrijf (London)  Het in kaart brengen van de informatiestromen rond het inklaren van goederen. 
11-1996 t/m 04-1997  Applicatieintegratie  Internationaal koeriersbedrijf (London)  Het registreren en beheren van de kenmerken (attributen) van relaties en contactpersonen die tussen de verschillende applicaties uitgewisseld moesten worden. 
05-1995 t/m 10-1996  Teamleider/ontwerper   Papierproducent   Interface tussen de bedrijfsapplicaties en de financiele administratie (journalisering logistieke processen) 
09-1994 t/m 04-1995  Teamleider/ontwerper   Papierproducent   Applicatie voor installatiebeheer en werkopdrachten van de TD 
11-1993 t/m 08-1994  Teamleider/ontwerper   Papierproducent   Applicatie voor voorraadbeheer, fysieke distributrie en expeditie 
03-1993 t/m 10-1993  Teamleider/ontwerper   Papierproducent   Applicatie voor productieverantwoording 
04-1992 t/m 02-1993  Teamleider/ontwerper   Papierproducent   Applicatie voor artikelregistratie, relatiebeheer en orderinvoer. 
09-1991 t/m 03-1992  Informatieanalist  Papierproducent   In teamverband vervaardigen van een definitiestudie en globaal ontwerp voor een ERP. 
04-1990 t/m 08-1991  Projectleider  Nutsbedrijf  Doen aanpassen en implementeren van FrequentieVermogensRegeling t.b.v. energieuitwisseling tussen producenten, distributiebedrijven en het buitenland. 
05-1989 t/m 03-1990  Teamleider/ontwerper   Nutsbedrijf  Applicatie ten behoeve van de registratie van het 10kV-net op een topografische ondergrond. 
06-1988 t/m 04-1989  Interim manager  Ziektekostenverzekeraar  Het opzetten van een ICT-afdeling voor een ziektekostenverzekeraar 
11-1987 t/m 05-1988  Informatieanalist en ontwerper  Dagbladuitgeverij  Applicatie voor registratie en afhandeling van advertenties 
04-1987 t/m 09-1987  Ontwerper  Verzekeringsmaatschappij   Uitbreidingen op beloningsapplicatie voor buitendienst 
01-1987 t/m 03-1987  Ontwerper  Producent zuivelproducten  Applicatie voor commissieberekening buitenlandse agenten 
01-1986 t/m 12-1986  Projectleider/ontwerper  Producent zuivelproducten  Applicatie voor het bestellen en afhandelen van onderdelen voor het machinepark van de buitenlandse dochterondernemingen 
02-1985 t/m 12-1985  Ontwerper  Verzekeringsmaatschappij  Applicatie voor het berekenen van de provisie van de buitendienstmedewerkers